Zdechovice

V Pardubickém kraji na okraji Polabské nížiny při úpatí Železných hor, obklopena poli, lesy a rybníky leží obec Zdechovice. První doložená zmínka o Zdechovicích je v soupisu papežského desátku čáslavského děkanátu z roku 1352 až kolem roku 1405. Centrum obce tvoří areál zámku, postaveného na místě bývalé tvrze, připomínané již v roce 1451. Zámek sám, zatím ještě dřevěný, je poprvé uváděn v roce 1642. Když v roce 1802 úplně vyhořel, byl na jeho místě postaven nový, tentokrát již zděný v renesančním slohu. Svou dnešní podobu zámek získal při poslední velké úpravě v roce 1890. Na západním okraji obce leží hřbitov s kostelem zasvěceným Sv. Petru a Pavlu a barokní kostnicí. To jsou nejstarší dochované stavby ve Zdechovicích, první písemná zmínka o kostele pochází z roku 1373.Cennou stavbou je i barokní fara. Současnou podobu dostal kostel po přestavbě v roce 1716. I další památky obce Zdechovice jsou barokní. Jedná se o mariánský sloup před zámkem ze začátku 18. století, sochu Svatého Jana Nepomuckého s andílky na návsi z roku 1733 (v roce 2001 obec díky nočním návštěvníkům o oba andílky přišla). Cennou stavbou je rovněž statek č. 15 s empírovou branou z 1. poloviny 19. století. V roce 2002 získala obec Zdechovice vlastní erb a prapor. Dva kilometry východně od Zdechovic leží obec Spytovice. I ona je velmi starého původu, kdysi zde stála vladycká tvrz. Nejstarší konkrétní zmiňovanou osobností je v roce 1488 Jan Spitovický na Zdechovicích. V místech dnešní vesnice stával kdysi mlýn s několika domky a rybník. Již v dobách minulých sdílely Spytovice osudy Zdechovic a stejně je tomu i v současnosti. Obě obce se nalézají na silnici I. třídy I/2, v úseku mezi Kutnou Horou (18 km ze Zdechovic) a Přeloučí (8 km ze Zdechovic). V blízkosti se dále nachází města Chvaletice (6 km), Čáslav (19 km) a Pardubice (28 km). Nejbližší železniční stanice je umístěna v Řečanech nad Labem, vzdálených 2 km od obou obcí. Do blízkého okolí lze ještě počítat Kladruby nad Labem s hřebčínem starokladrubských koní (9 km), obec Nové Dvory se zámkem Kačina (8km) a obec Žehušice, kde je umístěna obora se vzácnými bílými jeleny (8km). Všechny základní služby jsou dostupné přímo v obci, je zde i možnost sportovního a kulturního vyžití.V roce 2013 proběhl na čestném nádvoří zámku záchranný archeologický výzkum, který zahrnul 106 hrobů i zbytky obranného vodního příkopu okolo někdejší tvrze. Zajímavým nálezem byl také kamenný pilíř někdejšího dvouobloukového mostku do této tvrze.  Nálezy z výzkumu byly datovány do 10. až 13. století  našeho letopočtu, což posunulo znalosti o osídlení naší vesničky o pár století zpět.Krátce před tím se uskutečnil stavebně historický průzkum kostela sv. Petra a Pavla, který nalezl zbytky románského zdiva s okénkem. Datování původní stavby se tak dostalo asi do  poloviny 12. století, tedy kolem roku 1150 n.l. již předchůdce našeho kostela existoval. Kde byl kostel byli i lidé, tedy naše Zdechovice.  Zájemcům také doporučujeme nejen novou knihu Vladimíra a Zdenka Rozehnalových “Tajemství Trstenické stezky”, kde se lze o naší historii a historii okolí dovědět ještě daleko víc, ale i návštěvu  turistického informačního centra v budově obecního úřadu. Navštivte naše IC na obecním úředě, kde získáte upomínkové předměty a propagační materiály. Tyto materiály jsou k dispozici i na poště na stejné adrese Zdechovice 5. 

Videa z obecních akcí jsou k shlédnutí na www.zdechovice.cz. jsou rozděleny na aktuální a archiv.

Kalendář akcí najdete na: https://www.zdechovice.cz/cs/zivot-v-obci/kalendar-akci/

 

autoservis fotbalové hřiště hasičský sbor houbaření kadeřnictví kaplička kostel lesní porosty míčové hry, sportoviště možnost jízdy na koni možnost rybolovu odpočívadlo pěší turistika pošta poznávací turistika telefon zvonička autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika informace možnost ubytování pension prodejna potravin restaurace tenis vlakové spojení zámek

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Kontakty

Kraj: Pardubický kraj

Okres: Pardubice

Telefon: 466 936 101

Email: obec@zdechovice.cz

Web: https://www.zdechovice.cz/cs/zivot-v-obci/kalendar-akci/

Web: www.zdechovice.cz

Web: www.zdechovice.cz/cs/vsichni/videokronika/

Adresa: Zdechovice čp. 5, 533 11