Svazek obcí Blata

Jedná se o venkovský region, když všichni jeho obyvatelé žijí ve venkovských obcích a hustota obyvatelstva je menší než 100 obyvatel na 1 km2. V současnosti se tento mikroregion rozkládá na území katastrů 11 obcí a jejich osad. Mikroregion se nachází v severozápadní části okresu České Budějovice. Směrem od Českých Budějovic na severovýchod vede silnice II. tř. na Týn nad Vltavou. Mikroregion "Blata" je vnitrozemskou rovinatou oblastí sousedící na své jihovýchodní straně s hranicí katastrálního území statutárního města České Budějovice. Průměrná nadmořská výška oblasti je cca 400 m n.m. a nejvyšším bodem v jižní části je vrch Štumpír u obce Hlavatce s výškou 443 m n.m. a v severní části nad Zahájím Olešnický Vrch s výškou 500 m n.m. Zalesněnost území je minimální. Větší poměr lesa je pouze na k.ú. Olešník. Poměrně rozsáhlé jsou v mikroregionu plochy rybníků, z nichž největšími jsou Bělohůrecký, Bezdrev, Blatec, Oblanov, Mydlovarský Volešek, Vlhlavský, Vyšatov a Zlivský. Většina půdních ploch v oblasti je využívána pro zemědělství a to jako pole, louky a pastviny. Mikroregionem neprotéká žádná řeka a při nedostatku dešťových srážek a nízkých stavech vod v rybnících jsou zemědělské kultury ohrožovány suchem. V mikroregionu nehrozí velké povodně známé z oblastí podél řek, ale je zde nebezpečí menších záplav z rozvodněných potoků, které jsou prakticky v každé vsi či osadě.

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Telefon: 387983004

Email: info@svazekblata.cz

Email: svazekblata@volny.cz

Web: http://svazekblata.cz

Web: http://www.svazekblata.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Houba, CSc.

Adresa: Pištín 33, 373 46 Pištín