Sdružení obcí pro nakládání s odpady

1.provozování skládky komunálních odpadů a skládkových dvorů2. nakládání s odpady3. nakládání s nebezpečnými odpady4. využívání skládkového plynu a činnosti s tím související5. podpora a propagace činností v oblasti nakládání s odpadem a ekologické propagace6. oblast územního a regionálního plánování7. zachování a zlepšování životního prostředí8. rozvoj hospodářství v zájmovém území9. krajinotvorba s důrazem na rozvoj infrastruktury pro cestovní a turistický ruch a navazující aktivity

Kontakty

Telefon: 416532483

Telefon: 602153526

Email: sdruzeni.sono@tiscali.cz

Web: http://www.skladkasono.cz/sdruzeni

Kontaktní osoba: Ivo Hynl

Adresa: Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Čížkovice, Želechovice