Dobrovolný svazek obcí Prachaticko

1) Svazek obcí vyvíjí činnost směřující k řešení společné problematiky svých členů, zejménaa) zajištění trvalé obyvatelnosti regionu, b) koordinaci významných investičních akcí v zájmovém území, c) zajištění územní plánovací dokumentace regionu,d) financo

Kontakty

Telefon: 388607217

Email: sekretariat@mupt.cz

Web: http://www.prachatice.cz/dsopt

Kontaktní osoba: Ing. Martin Malý

Adresa: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice