Vzestupně Sestupně
Mikroregion: Broumovsko

Bohuslavice nad Metují

Obec Bohuslavice 

O Bohuslavicích je první zmínka v nadaci kostela dobrušského z  r. 1361. Roku 1371 držel Bohuslavice Sezima z Dobrušky. V roce 1409 jsou v majetku pana Vítka z Černčic. V roce 1503 se za Jana Černčického z Kácova Bohuslavice dostaly k Novému Městu nad Metují. Roku 1638 byly darovány jako „část zboží novoměstského“ Ferdinandem III. Valtrovi z Leslie. Přes Bohuslavice vedla starobylá stezka zemská od Krčína k Opočnu. 

Bohuslavice leží v jižní části okresu Náchod. Obec geograficky a turisticky patří do Kladského pomezí a nacház

Mikroregion: Metuje, Novoměstsko
Mikroregion: Broumovsko
Mikroregion: Broumovsko
Mikroregion: Úpa

Bukovice

Obec Bukovice leží na soutoku Pěkovského a Hlavňovského potoka pod památnou horou Ostaš. Původně ves s panským dvorem a mlýnem byla založena okolo roku 1230, záhy po založení Police nad Metují. Její vývoj byl poznamenán strádáním obyvatelstva při tažení vojsk za třicetileté a sedmileté války, při tažení vojsk pruských a ruských proti Napoleonovi a při prusko - rakouské válce. Přes vesnici totiž vedla hlavní spojovací cesta na Broumovské stěny a do Pruska. Založením textilní továrny na začátku dvacátého století se změnil charakter obce ze zemědě

Mikroregion: Policko

Černčice

Obec Černčice se nachází asi 3 km jihozápadně od Nového Města nad Metují v podhůří Orlických hor. Skládá se z částí : Černčice, Osíček, Homole a Podhora. Žije zde dohromady asi 505 obyvatel. První písemná zmínka o obci je z r. 1318, kdy je majitelem tvrze černčické Arnošt z Talmberka a z Černčic. Poblíž tvrze byl postaven kostel sv. Jakuba a fara. Další dominantu obce tvoří věž z r. 1613, postavena za Rudolfa Štubenberka. Obec má výborné autobusové i vlakové spojení do blízkého i vzdálenějšího okolí. Základní i mateřská škola jsou nově opraveny

Mikroregion: Metuje, Novoměstsko

Černčiče

Obec Černčice se nachází asi 3 km jihozápadně od Nového Města nad Metují v podhůří Orlických hor. Skládá se z částí : Černčice, Osíček, Homole a Podhora . Žije zde dohromady asi 462 obyvatel. První písemná zmínka o obci je z r. 1318, kdy je majitelem tvrze černčické Arnošt z Talmberka a z Černčic. Poblíž tvrze byl postaven kostel sv. Jakuba a fara. Další dominantu obce tvoří věž z r. 1613, postavená za Rudolfa Štubenberka. Obec má výborné autobusové i vlakové spojení do blízkého i vzdálenějšího okolí. Základní i mateřská škola jsou nově opraven

Mikroregion:
Mikroregion: Úpa

Červený Kostelec

Leží v malebném Kladském pomezí mezi Náchodem a Trutnovem a osmi a půl tisíci obyvateli. Území se rozkládá v členitém podhorském terénu na jihozápadních svazích Jestřebích hor a je přirozeným východiskem do jednoho z nejkrásnějších krajů České republiky, kraje kopců, lesů, říčních údolí, rybníků a širokých výhledů na hraniční horstva Krkonoše, Orlické hory, Stolové hory a Adršpach.

Mikroregion: Úpa

Česká Skalice

Město s 5 500 obyvateli se nachází v těsné blízkosti přehradního jezera Rozkoš, nazývaného často východočeské moře, v nadm. výšce 284 m v Úpsko - metujské tabuli. K městu patří části Malá Skalice, Zájezd, Spyta, Zlíč a Ratibořice. Česká Skalice se svým okolím je krajem přírodních krás a kulturních zajímavostí. Krásný výhled na město, vodní plochu a blízké okolí je z vysokovského návrší nebo od Václavic či ze Žernova.

Mikroregion: Úpa

Dolany

Obec Dolany na náchodském okrese má 5 místních částí / Dolany, Čáslavky, Krabčice, Svinišťany a Sebuč/. První písemná zpráva o Dolanech pochází z roku 1549. Historicky nejstarší částí jsou Krabčice se zmínkou o existenci již roku 1385. Celková výměra všech katastrů obce činí 1.677 hektarů a současná obec má cca 640 obyvatel. Na kvalitní zemědělské půdě hospodaří několik rodinných farem a Zemědělské družstvo Dolany, které je vyhlášeným pěstitelem jablek v rámci ČR. Významnou regionální osobností pocházející z Dolan je Josef Myslimír Ludvík (1796

Mikroregion: Jaroměřsko

Hejtmánkovice

Obec Hejtmánkovice leží v severovýchodních Čechách v chráněné krajinné oblasti Broumovsko a těsně sousedí s městem Broumov. Jméno obce patří k nejdelším jednoslovným názvům obcí. Obec Hejtmánkovice dle poznámek opata Bavora, nástupce opata Martina vznikla kolem roku 1296. Vznik názvu obce popisují dvě pověsti. Dle první pověsti pochází jméno Hejtmánkovice od zakladatele holandského hejtmana WEKANYHO, druhá pověst odvozuje jméno obce od prvního Šolce jménem Heitfolk. V dochovaných zápisech je jméno obce v mnoha podobách, od Haitfolksdorf v zápis

Mikroregion: Broumovsko

Heřmanice

Heřmanice se připomínají v deskách zemských r. 1352 jako samostatné zemanské zboží, které držel hradecký půrkrabí Rupert. Počátkem 16. století se dostaly Heřmanice do držení Valdštejnů, kteří dali Heřmanickou tvrz r. 1548 opravit. Na Heřmanické tvrzi se narodil 14.9.1583 Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, potomní vévoda Frýdlantský, který zde strávil prvních 12 let života až do smrti svého otce v r. 1595. Tvrz zanikla ke konci 18. století. Dobu Valdštejna v Heřmanicích připomínají náhrobní kameny rodičů Albrechta Valdštejna, které jsou zasa

Mikroregion: Hustířanka

Hořenice

V 15. století byla v Hořenicích vystavěna dominanta obce – tvrz na skále nad řekou Labe – sídlo Matese z Hořan. V její blízkosti vyrůstaly další usedlosti. Roku 1502 zakoupilo obec město Jaroměř a udrželo jí do roku 1848. Po zrušení poddanství se stala samostatnou obcí. V roce 1960 byla připojena k Heřmanicím a roku 1990 se opět Hořenice staly obcí samostatnou.

Mikroregion: Hustířanka, Jaroměřsko
Mikroregion: Úpa

Hronov

Hronov (364 m.n.m.) leží v údolí řeky Metuje, sevřeném lesnatými svahy, jimž vévodí Jírova hora (485 m), severně se vypíná začátek Jestřebích hor. Část města zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Broumovsko s dominantou stolových hor Borem (850 m n. m.) a Hejšovinou. Město Hronov se rozkládá na 22,035 km2 a má 6 388 obyvatel. Dominantou náměstí Čs. Armády je budova Jiráskova divadla.

Mikroregion:
Mikroregion: Broumovsko
Mikroregion: Úpa

Jaroměř

Královské věnné město Jaroměř - Císařská pevnost Josefov Královské věnné město Jaroměř leží na soutoku tří řek - Labe, Úpy a Metuje. Starobylost dokládá první písemná zmínka z r. 1126. Kamenným svědkem své doby je gotický chrám sv. Mikuláše, malebnému náměstí s podloubím vévodí Mariánský sloup od M. B. Brauna. V letech 1780-1787 bylo v sousedství Jaroměře postaveno pevnostní město Josefov. Dnes tvoří městskou část Jaroměře a podzemní chodby jsou vyhledávaným cílem našich i zahraničních turistů. Dále Vám doporučujeme návštěvu Městského muzea, Že

Mikroregion: Jaroměřsko

Jetřichov

Obec Jetřichov se nachází v severovýchodních Čechách 6 km západně od města Broumova v CHKO Broumovsko. Je jedinou obcí tohoto jména v ČR. Počátky obce jsou spjaty s kolonizací Broumovska, kterou v průběhu 13. století intenzivně prováděl řád benediktinů z Břevnovského kláštera. První dosud známá písemná zmínka, ale pochází až z konce 14. století, kdy r. 1395 král Václav IV listinnou formou potvrzoval Břevnovskému klášteru majetkem mimo jiné i ves Jetřichov, v latinském textu uvedenou jako ,,Villam Dietrspach" - v následujících letech uváděno něm

Mikroregion:

Křinice

Vesnice byla založena r. 1255, jako součást klášterního panství. Křinice dokládají selskou osídlovací strukturu ve formě uzavřených dvorů. Ještě r. 1677 byly Křinice největší selskou vesnicí v klášterním panství. Až do roku 1700 nalézal převážný počet obyvatel obživu v zemědělství. Válka, nouze a požáry byly častými problémy vesnice. V současné době má obec 427 obyvatel. K památkám patří: zděné statky broumovského typu z konce 18. a 1. pol. 19. století - tvoří od roku 1995 vesnickou památkovou rezervaci. Na katastru obce se nachází kaple P. Mar

Mikroregion: Broumovsko
Mikroregion: Úpa
Mikroregion: Policko

Mezilečí

Mezilečí leží SZ směrem 10 km od České Skalice při komunikaci třetí třídy podél potoka. K obci náleží osada Posadov. První písemná zmínka je datová na v r. 1495, kdy obec náležela ke smiřickému panství, osadu Posadov měli v držení jezuité v Žirči. V obci je památkově chráněná dřevěná zvonička, další drobné stavby jsou rovněž v památkovém zájmu. V obci je 72 domů, trvale obydlených je polovina, druhá polovina chalup slouží k rekreaci. Trvale hlášených obyvatel je 156, obě katastrální území mají výměru 500 ha v nadmořské výšce od 405 m do 582 m,

Mikroregion: Úpa

Meziměstí

Město Meziměstí, je nejmladším městem náchodského okresu. První historická zmínka o Meziměstí se datuje rokem 1408. Dnešní podobu město získalo postupně v době průmyslové revoluce v druhé polvině 19.století. Město leží v krásné krajině, která se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Nejcennější historickou památkou Meziměstí je zámek založený broumovskými benediktiny v r. 1560 jako sídlo opatů broumovského kláštera. V barokním slohu byl rekonstruován r. 1749 za účastí K. I. Dientzenhofera, jehož dílem jsou i barokní kostely v R

Mikroregion: Broumovsko

Náchod

Správní centrum Kladského pomezí mezi Orlickými horami a Krkonošemi s ojedinělým komplexem vojenského opevnění z roku 1938, s bohatou kulturní a literární tradicí (A. Jirásek, J. Škvorecký). Minerální pramen IDA v katastru městské části Běloves.

Mikroregion:

Nové Město nad Metují

Město Nové Město nad Metují:  Historie města sahá do roku 1501, kdy je založil pozdější krajský hejtman Jan Černčický z Kácova. Do renesanční podoby bylo přestavěno v roce 1526. Nepřehlédnutelnou dominantou města je zámek - Národní kulturní památka – s nádhernými sály a zámeckou zahradou s unikátním dřevěným mostem Dušana Jurkoviče a soškami trpaslíků z dílny barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Na zámeckém nádvoří se každoročně, v rámci kulturního léta, konají vystoupení nejrůznějších hudebních a divadelních skupin, milovníky originálníc

Mikroregion: Novoměstsko
Mikroregion: Broumovsko

Police nad Metují

Police nad Metují je "hlavním městem papírových modelů" a ideálním výchozím bodem pro výlety a poznávání okolních skalních měst. Počátky vzniku města se datují již na přelom 12. a 13. stol., kdy se v krajině Policka objevili první kolonizátoři, mniši řádu sv. Benedikta z Břevnova. Centrum Police nad Metují je městskou památkovou zónou, pozornost si zaslouží zejm. tyto památky: kostel Nanebevzetí Panny Marie se vzácným raně gotickým portálem, barokní budova kláštera s Památníkem města (muzeum), budova radnice a Pellyho domy na náměstí, stará rou

Mikroregion: Policko
Mikroregion: Smiřicko

Rožnov

Obec Rožnov se nachází v jižní části okresu Náchod. Obec má dvě části – Rožnov a Neznášov. Obec má za obě své části rozlohu 551 ha a asi 380 obyvatel. První písemná zmínka o obci Rožnov je z roku 1387, o místní části Neznášov z roku 1370. Zajímavostí obce je výskyt a těžba rašeliny na jejím katastrálním území. Tato velmi vzácná a svým složením ojedinělá hustá slatina obsahuje uhličitan vápenatý a železo a používá se v lázních ve Velichovkách k léčebným účelům. V obci se nachází ZD Agro s.r.o. a drobní podnikatelé. Obyvatelé obce jinak většinou

Mikroregion: Hustířanka

Rychnovek

Obec Rychnovek

Chceme Vás seznámit s obcí, která leží mezi dvěma řekami, Úpou a Metují, uprostřed luk a strání. Je to obec Rychnovek, která se skládá z místních částí Rychnovek, Zvole a Doubravice a celkem má 585 obyvatel. Řeka Úpa přitéká od České Skalice a obtéká Doubravici a Zvoli. Řeka Metuje obtéká jižní část Rychnovka v oblasti, která je známá pod názvem Prášilka (les). Naše obce mají bohatou historii. První zmínka o Zvoli je z roku 1283, byla osadou farní, byl zde kostel, škola i zemanský dvorec s tvrzí. Zvolská tvrz lehla popelem, když

Mikroregion: Jaroměřsko, Metuje, Úpa

Říkov

Obec Říkov se nachází v jihozápadní části okresu Náchod asi 2 km od České Skalice, v základním povodí řeky Úpy, v nadmořské výšce 270 - 300 m. První historická zmínka o obci je z roku 1366. V současné době má obec 170 obyvatel. Převládá zde bytová zástavba. Východně a jihovýchodně od obce se nachází výrobní areály. Severozápadně se nachází hospodářská usedlost využívaná pro komerční účely. Občanská vybavenost : čerpadlo LPG, obecní knihovna, prodejna potravin. V obci jsou dva tenisové kurty a fungují dva spolky - Sbor dobrovolných hasičů a Tělo

Mikroregion: Metuje, Úpa
Mikroregion: Novoměstsko
 - video

Slavoňov

Obec leží v podhůří Orlických hor 5 km od Nového Města nad Metují. K obci Slavoňov, ve které v současné době žije 279 obyvatel, přináleží osada Blažkov s 36 obyvateli. Průměrná nadmořská výška obou obcí je 420 m n. m. První doložená písemná zmínka pochází z knihy Rejstříky papežských desátků - ,,Registra" Wáclava Wladivoje Tomka, v nichž se uvádí, že roku 1384 odváděl desátky 3 groše. Současný kostel stojící na hřbitově obehnaný kruhovou zdí, byl postaven r. 1553. Je to celodřevěná stavba, která je vzácnou ukázkou lidové sakrální architektury.

Mikroregion: Novoměstsko
Mikroregion: Novoměstsko

Suchý Důl

Obec Suchý Důl leží v údolí potoka Ledhujka, východně od Police nad Metují. Správní území má rozlohu 1 327 ha. Nachází se v nadmořské výšce od 490 do 548 m. n. m. Obec má 412 obyvatel.

Mikroregion: Policko

Šestajovice

Obec Šestajovice je tvořena v současné době ze dvou částí – Šestajovice a Roztoky. Rozprostírá se na levém břehu řeky Metuje asi 6 km východně od města Jaroměře, na spojnici Jaroměř – Nové Město nad Metují. První zmínka o obci se váže k roku 1450 jako o zemanské tvrzi Jana Veselického. Mezi historické památky obce můžeme zařadit bývalý mlýn v Šestajovicích z roku 1495, malou vodní elektrárnu s Francisovou turbínou z roku 1904 a na místních lukách unikátní důmyslný systém zavlažovacích náhonů. U domu č.p. 37 se nachází socha Panny Marie a uprost

Mikroregion: Jaroměřsko, Metuje
Mikroregion: Broumovsko

Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují vzniklo v pol. 14.stol. v podhradí skalního hradu Střmen.Název je odvozen od teplých pramenů, které zde vyvěrají dodnes. K městu patří místní části : Bohdašín, Lachov, Dědov, zdoňov, Skály a Javor. Celkem zde žije 1750 obyvatel. Zajímavou stavbou v Teplicích nad Metují je tzv. Dolní zámek, jehož zahradní zeď je zdobena plastikami z dílny Myatyáše Bernarda Brauna. V Teplicích nad Metují se každoročn poslední srpnový víkend koná Mezinárodní horolezecký filmový festival. www.horolezeckyfestival.cz Teplické skály oprávněně

Mikroregion: Broumovsko

Velichovky

Obec se nachází v jihozápadní části okresu Náchod. Patří k ní místní část Hustířany a dohromady zde žije 755 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z r. 1389. Dominantou obce je jednolodní kostel s obrazem Proměnění páně v čele hlavního oltáře. V obci se nacházejí lázně určené na léčení pohybového aparátu. Používá se tu k procedurám velmi vzácná a ojedinělá hustá slatina, která se těží v blízkosti Velichovek a obce Rožnov. V obci se nachází park, kde se v létě každou neděli pořádají promenádní koncerty. Obec je také známá akcí „Mise Veli

Mikroregion: Hustířanka
Mikroregion: Úpa

Vlkov

Obec Vlkov: První zmínka o Vlkově pochází z 6. února 1228. Katastr obce patří už více než sto let k významným archeologickým lokalitám. V letech 1890 – 1891 se pod obcí přišlo při orbě na významnou lokalitu pravěkého pohřebiště a sídliště. Další výzkum pokračoval koncem 20. století. Archeologické nálezy v okolí Vlkova tak signalizují osídlení ze střední a pozdní doby kamenné, ze starší i mladší fáze kultury popelnicových polí, doby laténské, římské, hradištní a středověku. Obec má v současné době 387 obyvatel a nachází se na cestě mezi Jaroměří

Mikroregion: Smiřicko
Mikroregion: Novoměstsko
Mikroregion: Úpa

Zaloňov

Obec Zaloňov se nachází v okrese Náchod, severozápadně od města Jaroměř. Obec má 4 části – Zaloňov, Vestec, Horní Dolce a Rtyně. V rámci Mikroregionu Hustířanka patří podle počtu obyvatel k třetí největší obci (všechny čtyři části mají 410 obyvatel) a podle rozlohy je obcí s druhou největší rozlohou (932 ha). Významným zaměstnavatelem je zemědělské družstvo Uniagro s.r.o. Na katastru obce Zaloňov se také nachází golfový areál Nová Amerika.

Mikroregion: Hustířanka
Mikroregion:
Mikroregion: Úpa

Vyberte oblast

Hradec Králové
Jičín
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov

Hledej v okrese

Rozšířené hledání

autobusové spojení
vlakové spojení
možnost kempování
zřícenina
možnost koupání
lyžařský vlek
cyklostezka, cykloturistika
pivnice
restaurace
hotel
prodejna potravin
pension
tenis
muzeum
galerie
rozhledna
informace
víceúčelové hřiště
možnost ubytování
Cestujemepocr.cz na Facebooku Cestujemepocr.cz