Vzestupně Sestupně

Bačkov

Obec Bačkov je ves vzdálená 3 km od městečka Habrů, podél silnice spojující Habry se Světlou nad Sázavou. Název vznikl přivlastňovací příponou –ov z osobního jména Baček. První zmínka o obci se vztahuje k r. 1307, kdy Bačkov náležející pod správu hradu ve Smrdově (nyní Sázavka) nabyl Benediktinský klášter ve Vilémově. Roku 1414 byl Mikuláš Lelek z Bačkova uveden na listině z tohoto roku (Archiv český 35/415-č.3). R. 1458 je uváděn Procek z Bačkova, z této doby pochází první zmínka o tvrzi. Koncem 18. stol. náležel Bačkov Janu Heřmanu z Herrnrit

Mikroregion: Habersko
Mikroregion: Ledečsko

Bezděkov

Bezděkov je malá vesnice s 250 obyvateli. Leží v podhůří Železných hor, v chráněné krajinné oblasti. Nejbližší město Chotěboř je vzdáleno 6 km. První zmínka o obci je z roku 1544. Štěpánov je od mateřského Bezděkova vzdálen asi 1 km, na jeho území se nachází zámek s pěkným parkem. V blízkém odborném učilišti je možné v době prázdnin najít ubytování, včetně stravování. Nově otevřený rekreační areál nabízí koupání a plážový volejbal. Další sportovní vyžítí nabízí antukové kurty TJ Sokol, zde si můžete zpříjemnit chvíle odpočinku volejbalem, nohe

Mikroregion: Podoubraví

Bojiště

Obec Bojiště se nachází nedaleko od Ledče nad Sázavou na úpatí Melechova a patří k nejmladším na Ledečsku. Svůj název dostala po bitvě, která se zase odehrála v r. 1420. Na okraji obce stojí filiální kostel zasvěcený mučedníkovi, druhému pražskému biskupovi, sv. Vojtěchovi. Jedná se o raně barokní stavbu. Nejstarší zprávy o kostelu pocházejí z pol. 16. stol. Každoročně se zde na sv. Vojtěcha koná pouť. Kostel byl opraven k výročí Milénia smrti sv. Vojtěcha v r. 1997. Obec patří do mikroregionu Ledečska a má nyní 250 obyvatel. K obci dále patří

Mikroregion: Ledečsko

Boňkov

Boňkov je starobylá ves ze 14. století ležící 3 km severně od Herálce na silnici spojující Herálec se Skálou. První písemná zpráva o ní je z roku 1305. Příjezd do vesnice je po hrázi Boňkovského rybníka ležícího na potoce s kaskádou pěti větších rybníků a vlévajícího se do Perlového potoka pod Věží. Nejvyšším bodem okolí je vrch Ohrada (595 m n.m.) na severozápadě od obce. Za tímto vrchem se nachází rekreační oblast Kachlička, u rybníka Kachlička, kde je obecním úřadem provozován autokemp s možností stanování a ubytování v buňkách. V oblasti se

Mikroregion: Hradiště
Mikroregion: Podoubraví

Číhošť

Hlohov, Hroznětín, Tunochody, Zdeslavice Obec s 335 obyvateli se nachází u Ledče nad Sázavou, je to malá vesnice na západním konci Českomoravské vysočiny. Ves je rozdělena na 5 částí: Velká strana, Malá strana, Hradčany, Dupanda a Kout. Patří mezi nejstarší obce na Ledečsku. Poprvé je Číhošť v historických pramenech zmiňována v r. 1347, kronikář Hájek se však ve své kronice zmiňuje o tom, že již v r. 1140 zde stávala tvrz. Dodnes se v těchto místech říká „v zámku“. Jak vznikl název obce? Pověst vypráví, že se na zdejší tvrzi sešli páni z okolí

Mikroregion: Ledečsko

Dlouhá Ves

První písemná zpráva o obci je z roku 1256. Byla založena německými kolonisty na levém břehu Sázavy a její založení souvisí s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Dlouhá Ves je opravdu velmi dlouhou obcí. Domy a usedlosti lemují potok a starou cestu (dnes silnici), která je páteří vsi. Obec svou délkou přesahuje tři kilometry, podle toho dostala jméno Langendorf. Obec v roce 1303 je nazývána latinsky Longa Villa. Od středověku se používal i český překlad Dlouhá Ves. Uprostřed vsi naleznete kostel sv. Mikuláše, který byl patronem kolon

Mikroregion: Světelsko

Golčův Jeníkov

První hmatatelné stopy pravěkého osídlení kraje kolem dnešního G. Jeníkova zanechal lid lužických popelnicových polí v mladší době bronzové. Písemné doklady o založení Jeníkova chybí. První písemnou zmínku o městečku obsahuje Jarlochův letopis (12. století). Sídlo zde bylo asi již od 13. století (1278 jmenován Juřík z Jeníkova, 1339 Tomáš z Jeníkova). Na jižním konci dnešního náměstí stál původní farní kostel sv. Kříže. Městečkem byl Jeníkov nazýván již r. 1417 a pro svou polohu při hlavní zemské cestě byl jeho význam značný. Vznikl spojením dv

Mikroregion:

Habry

Habry byly prastarou tržní osadou, ležící na zemské stezce, zvané Haberská. Je rozložena na obou březích Malé Sázavky v Hornosázavské pahorkatině. První písemná zmínka o osadě Habry je již v Kosmově kronice z r. 1101. Jako přirozené centrum obchodníků z širokého okolí byly za vlády Karla IV. V roce 1351 povýšeny na městys s tržním právem a právem užívati vlastního znaku: v červeném štítě starožitný stříbrný klíč, který křižuje běloskvoucí meč se zlatým držadlem. V roce 1909 byl městys Habry povýšen na město. V současné době mají Habry 1323 obyv

Mikroregion: Habersko
Mikroregion:
Mikroregion: Hradiště

Hněvkovice

Obec Hněvkovice je vzdálena 7 km západně od Ledče n. S. v nadm. výšce 447 m. Je sídlem obecního úřadu.Vlastní obec tvoří osm místních částí – Hněvkovice, Habrovčice, Budeč, Zahájí, Štičí, Chotěměřice, Nová Ves u Dolních Kralovic a Velká Paseka. Katastr obce se rozprostírá mezi řekou Sázavou a vodárenskou nádrží Švihov na řece Želivce. Hněvkovice jsou nejstarší obcí na Ledečsku. První písemný záznam je z roku 1262, kdy král Přemysl Otakar II. povýšil Hněvkovice na městečko se všemi právy mimo práva hrdelního. Z tohoto roku také pochází první zmí

Mikroregion: Ledečsko
Mikroregion: Ledečsko

Chotěboř

První písemná zmínka o Chotěboři pochází z r. 1265. K nejvýznamnějším stavebním památkám města patří kostel sv. Jakuba Většího a raně barokní zámek se zámeckou kapli Nejsvětější Trojice (1701–1702). Zajímavá je rovněž hřbitovní kaple Povýšení sv. Kříže a kaple sv. Anny na okraji města. Město je rodištěm spisovatele a novináře Ingnáta Herrmanna, malíře Zdeňka Rykra či slezského buditele Františka Slámy. Současná Chotěboř má téměř 10 000 obyvatel, nalézá se v krásné a ekologicky čisté krajině Českomoravské vysočiny, na okraji CHKO Železných hor.

Mikroregion: Podoubraví

Chrtníč

Malá vesnička Chrtníč je nedílnou součástí Vysočiny. Nachází se v údolí 5 km od Habrů a 25 km od Havlíčkova Brodu. Žije v ní 134 obyvatel, jejichž počet se v období víkendů a dovolených rozrůstá, neboť Chrtníč je, zejména v poslední době, oblíbeným místem chalupářů. Díky přírodě je zde krásně čistý vzduch, který jde ruku v ruce s příjemným klidem. Okolí vesnice tvoří rozlehlé lesy a zemědělské pozemky.

Mikroregion: Habersko

Chřenovice

Osídlení území Ledečska, kam patří obec Chřenovice, lze s největší pravděpodobností datovat do druhé pol. 12. stol. V letech 1134–1139 byl v obci postaven románský kostel sv. Václava, který své jméno dostal po patronovi České země, knížeti Václavovi. Pravděpodobně jde o nejstarší stavbu na Ledečsku. Obec Chřenovice zřejmě získala své jméno po jistém vladykovi Chřenovi. Samotná vesnice vznikla výstavbou dřevěných srubů, jako obydlí pro lid, pracující pro vladyku Chřena. Chřenovický hrad byl postaven na skalnatém zalesněném ostrohu, kde na jedné

Mikroregion: Ledečsko
Mikroregion: Ledečsko
Mikroregion: Podoubraví

Kámen

První písemná zmínka o obci Kámen je z roku 1591, nachází se v nadm. výšce 527 m. Od roku 1961 patří Kámen do okresu Havlíčkův Brod. V obci, která má 281 obyvatel je zaveden plyn, je zde pošta, soukromá prodejna potravin a pohostinství, klub hasičů. Na pozemcích zemědělské půdy hospodaří Zemědělské a obchodní družstvo Kámen na výměře 3500 ha. V obci převažuje zemědělská výroba, jsou zde dva pneuservisy. Pod obec Kámen patří obec Jiříkov se 68 obyvateli, která leží v nadm. výšce 494 m, první písemná zmínka je z roku 1318, i zde převažuje zeměděl

Mikroregion: Habersko
Mikroregion: Hradiště
Mikroregion: Ledečsko
Mikroregion: Ledečsko
Mikroregion: Ledečsko

Krásná Hora

Obec Krásná Hora je typicky zemědělskou obcí nacházející se na Českomoravské Vysočině 10 km od Havlíčkova Brodu. Nadmořská výška obce se pohybuje od 410 do 590 m. V současné době žije v obci 534 obyvatel. K obci náleží místní části: Bezděkov, Bratroňov, Broumova Lhota, Čekánov, Hlavňov, Kojkovičky, Krásná Hora, Vitonín a Volichov. První písemná zmínka o obci je z r. 1379. Zdejší farní kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli pochází z roku 1692. V sousedství je postavena barokní zvonice se třemi zvony z let 1545, 1556 a z r. 1692. Zajímavostí byla i

Mikroregion:

Kunemil

Obec Kunemil leží asi 5 km severozápadně od Světlé nad Sázavou v oblasti Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce cca 450 m a má 114 obyvatel. První zmínka o obci je z r. 1310, kdy je připomínána jako majetek vladyků z Kunemile. Název vychází z německého Kunemuhle (rodový mlýn) nebo Kunenmuhle (Kunův mlýn). Pod obcí se nacházejí údajně i tajné chodby. Je zde Sbor Dobrovolných hasičů, který v r. 2004 oslaví 100 let založení. V obci jsou památníky obětem 1. a 2. světové války z řad občanů. Dále se tu nachází památník zrušení roboty a výročí zalo

Mikroregion: Světelsko
Mikroregion: Hradiště
Mikroregion: Podoubraví

Leškovice

Klidné území bez turistického ruchu s čistým vzduchem a hezkými krajinnými scenériemi. Blízko obce jsou památníky partizánského hnutí z II. Světové války, ke kterým vede turistická trasa. V obci žije 84 obyvatel.

Mikroregion: Habersko
Mikroregion: Hradiště

Lučice

Obec Lučice se nachází na poloviční cestě Havlíčkův Brod-Světlá nad Sázavou. Kdy byla obec založena není přesně známo, jelikož se archivní doklady nedochovaly z důvodů vyhoření hradu Lipnice, kde byly uloženy. Podle pověsti obec vznikla ve 13. století, kde jako první byl postaven kostel, který je zasvěcen svaté Markétě. Nechala ho postavit hraběnka, která byla pozvána na lov císařovnou z vedlejší osady statku Komárov, která na místě co stojí kostel spadla z koně a zabila se. V obci je kostel, základní škola, která byla postavena v letech 1922–1

Mikroregion:

Malá Losenice

Obec Malá Losenice se nachází uprostřed Českomoravské vrchoviny v CHKO Žďárské vrchy v CHKO Žďárské vrchy v okrese Žďár nad Sázavou. Obec byla pravděpodobně založena ve 13. až 14. století a má přímý vztah k Velké Losenici, která se připomíná v evidenci německobrodského děkanství v letech 352 až 1367. Ubývání výtěžků hornictví ve Velké Losenici přimělo některé obyvatele, aby vymýtili les, založili novou osadu a začali provozovat zemědělskou výrobu. V Malé Losenici je kaple Nanebevzetí Panny Marie, obchod se smíšeným zbožím, mateřská škola a země

Mikroregion: Světelsko
Mikroregion: Podoubraví

Okrouhlice

Babice, Chlístov, Olešnice, Vadín Okrouhlice byla založena začátkem 13. stol. benediktinskými michy z kláštera ve Vilémově. R. 1390 prodal opat vilémovského kláštera Petr vsi Okrouhlici a Chlístov vladykovi Bernartovi z Okrouhlice. R. 1415 najdeme na stížném listu českých pánů proti upálení mistra Jana Husa v Kostnici jméno Ruprechta z Okrouhlice. Později vládli na Okrouhlici Okrouhličtí ze Kněnic, po nich páni z Dobřenic a v 16. stol. ji převzali Trčkové z Lípy a připojili k panství světelskému. Ves byla později převedena na dvůr. V majetku T

Mikroregion:

Ostrov

2 km na východ od Ledče nad Sázavou se nachází obec Ostrov, která v současné době má 130 obyvatel. První písemné zprávy o této hezké obci jsou z roku 1408. Nad obcí se nachází vrch V Borovém, odkud je nádherný výhled do údolí řeky Sázavy a na majestátné kopce západní části Českomoravské vrchoviny. Významným historickým stavením je tu mlýn č.p. 18, poháněný vodou Nezdínského potoka. Mlýn je umístěn v krásném koutu přírody v údolí řeky Sázavy v bezprostřední blízkosti známé posázavské lokálky. Mlelo se zde až do šedesátých let, kdy byl, tak jako

Mikroregion: Ledečsko
Mikroregion: Ledečsko

Podmoklany

Obec Podmoklany leží mezi Železnými horami na severu a Hornosázavskou pahorkatinou na jihu. V historickém procesu byla obec rozdělena na dvě části Podmoklany a Odraneč. Náleží k ní dvě menší osady Braníšov a Hudeč. Nejstarší historické údaje o osídlování zdejších lokalit pocházejí z dob Vladislava II. Obec leží v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. V těsné blízkosti obce jsou dvě přírodní rezervace Zlatá louka a Mokřadlo. Občanům obce i návštěvníkům slouží bazén a k němu přilehlé hřiště na míčové hry současně je možnost setkání a odpočinek

Pohled

Obec Pohled leží na řece Sázavě 5 km východně od Havl. Brodu v nadm. výšce 437 m, s 780 obyvateli. Součástí obce jsou místní části Rouštany, Simtany, Svatá Anna – samoty, vzdálené 1 km od Pohledu. První písemná zmínka o obci pochází z r. 1265 v souvislosti se založením farního kostela. V letech 1266–1267 došlo k založení cisterciánského ženského kláštera. Jemu přinesly zmar husitské oddíly, v dalších letech švédská vojska a r. 1782 josefínské reformy jeho existenci ukončily. R. 1807 koupil klášter Josef hrabě z Unwerthu a přestavěl jej na záme

Mikroregion: Ledečsko
Mikroregion: Světelsko

Radostín

První historicky doložená zmínka o obci je z r. 1591, kdy Radostín patřil k majetku světelského panství Trčků z Lípy. Osada vznikla na trase Haberské stezky. Po r. 1634 se stala součástí haberského panství s rychtou v Olešné. Název obce údajně pochází z přivlastňovacího tvaru osobního jména Radosta – Radostín dvůr. Podle jiného vysvětlení vznikl název v době, kdy po Haberské stezce jezdily formanské vozy. Formani, kteří přijížděli k obci jak z jihu, tak ze severu, museli zdolat prudké stoupání a na kopci se radovali, že ho už mají za sebou. Kra

Mikroregion:
Mikroregion: Podoubraví

Rybníček

Obec Rybníček je malá vesnička ležící asi dva km severovýchodně od města Habry na křižovatce silnic Habry-Vilémov a Frýdnava-Leškovice. V archivních materiálech je poprvé připomínána v r. 1552 a podle těchto údajů měla vždy zemědělský charekter. I v dnešní době v obci převažuje zemědělství. Na východním okraji obce je postavena farma zemědělského družstva, kde je soustředěna živočišná výroba a bramborárna. V Rybníčku dnes žije trvale 65 obyvatel a je zde i několik rekreačních chalup. Z kulturních tradic se udržují – pálení čarodějnic, velikonoč

Mikroregion: Habersko
Mikroregion: Světelsko

Sedletín

Obec Sedletín leží v nadm. výšce 575 m n. m, 8 km západně od Chotěboře. Skládá se ze dvou částí Sedletína a Veselé. V současné době zde žije 286 obyvatel, průměrný věk činí 35 let. V obci je základní škola 1.–5. ročník, kterou navštěvuje 30 dětí. Dále zde máme obchod s potravinami a hospodu. Přímé autobusové spojení máme s městy Chotěboř a Havlíčkův Brod, ten je vzdálen 16 km. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mikroregion: Habersko
Mikroregion: Hradiště

Sloupno

Vesnice se 46 obyvateli leží v CHKO Železné hory. Železné hory zde tvoří část označovanou Trhovokamenická vrchovina s dominantním vrchem Vestec (668 m n.m.), který se vypíná nad obcí. Vrch Vestec je dominantní pro celé Železné hory, neboť patří mezi jejich nejvyšší kóty. Bezprostřední dominantou obce je však štěrkový lom v severovýchodní části obce. Na jih od obce se rozkládá údolí potoka Cerhovka s rybníkem Lhotka a přírodní rezervace Zlatá louka a Mokřadlo. Dnes samostatná obec Sloupno patřila dříve pod OÚ Libice nad Doubravou. Poprvé je ves

Mikroregion: Podoubraví

Služátky

Obec Služátky leží na území bývalého okresu Havlíčkův Brod. Obec je vzdálena asi 20 km od tohoto města a 3,5 km od Světlé nad Sázavou. Nadmořská výška osady je 467 m n.m. Historické kořeny původu obyvatel a jejich života lze sledovat až k roku 1591. Obec Služátky je střední obec, která leží v severní části Českomoravské vrchoviny. Je pro ni charakteristický jednotvárný povrch s malými výškovými rozdíly. Celé zájmové území má dnes zemědělský charakter. V obci je zaveden plyn a vlastní vodovod. V obci trvale žije 135 obyvatel a je zde 55 domů.

Mikroregion: Světelsko

Sobíňov

Obec Sobíňov leží v náhorní rovině nad řekou Doubravou v nadmořské výšce 550 m nad mořem mezi CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy, 8 km JV od Chotěboře. Záznam o osídlení tohoto prostoru je jíž z roku 1144 a váže se k Liběcké stezce obchodní, která tudy procházela. K Sobíňovu od nepaměti patří osady Sopoty, Nová Ves (Huť), Hlína, Markvartice a Zvolanov. O historii a přírodě obce a jejího okolí se více dozvíte při procházce po naučné stezce, kterou zbudoval obecní úřad ve spolupráci s organizacemi působícími v obci. Naučná stezka začíná před

Stříbrné Hory

Stříbrné Hory leží na řece Sázavě 10 km od Havlíčkova Brodu a 5 km od Přibyslavi. Je to někdejší horní městečko. V okolí bývaly ve 13. a 14. století bohaté stříbrné doly, které však v 15. stol. zanikly. V 16. století byly opět obnoveny, ale r. 1692 byly pokusy o obnovení hornictví zastaveny. V polovině 20. století byl proveden rozsáhlý a kompletní průzkum dolů, ale tím také skončily veškeré důlní práce. Z období hornictví se zachovaly dvě štoly – Růženina a Pekelná (patrně ze 16. století). Obě štoly jsou vyhlášeny státem chráněnou památkou, ale

Šlapanov

Poprvé je v písemných pramenech Šlapanov připomínán v listině Smila z Lichtenburka z roku 1257 jako jedno ze čtyř hornických středisek pánů z Lichtenburka. Je tedy možné konstatovat, že jeho vznik těsně souvisel s německou kolonizací hornosázavské oblasti ve 13. století. Význam Šlapanova, jakožto města, byl těsně spjat s celkovým rozvojem hornického podnikání na lichtenburském panství a je tedy přirozené, že s jeho postupným úpadkem, v důsledku zahájení těžby stříbra u Kutné Hory, se rychle zmenšoval. Ze stavební dispozice obce je však dnes zře

Mikroregion: Polensko

Štoky

Oblast dnešního Štocka leží na jižním okraji Českomoravské vrchoviny v prostoru mezi Jihlavou, Polnou, Havlíčkovým Brodem a Úsobím, při hranicích Čech a Moravy. První písemnost z r. 1347 uvádí Štoky jako farní ves, která se rozkládala od Mlýnského potoka směrem ke kopci Letná. Obec se rozšířila o další část zřejmě ještě před r. 1347 dalším příchodem německých kolonistů pozvaných do země králem Přemyslem Otakarem II. Kolem r. 1372 se připomíná kostel, vybudovaný v gotickém slohu a zasvěcený sv. Jakubu. Od r. 1436 měli ves v držení 160 let Trčkov

Mikroregion: Hradiště

Tis

Tis leží v SZ části kraje Vysočina. Tis se rozkládá na Českomoravské vrchovině na SZ od Žďárských vrchů, v nadm. výšce 545 m n. m. Osada Kněž se rozkládá v nadm. výšce 446 m n. m. Na území katastru obce Tis pramení na místě zvaném „Červenka“ Tiský potok, jenž se vlévá z pravé strany do Lučického potoka. Okolí obec tvoří členitý reliéf a spolu s množstvím lesů dotváří ráz jinak kulturní krajiny. Obec má 348 obyvatel. Hasičský spolek spolu s fotbalovým klubem v největší míře zajišťují jak sportovní, tak i kulturní vyžití občanů. K největším deviz

Mikroregion: Habersko

Trpišovice

Trpišovice se skládají z několika vesnic a samot. „Vesničkou střediskovou“ jsou Koňkovice. Je zde obecní úřad, kulturní sál ve kterém se koná např. kácení máje, posvícení, plesy – hasičský a maškarní. Nad ní se klene vrch Melechov (715 m) se zříceninou z 15. stol. V katastru obce se nachází rezervace Stvořidla, kterou protéká řeka Sázava. V tomto úseku je známa balvanitým korytem, po které je vyhledávána vodáky. Obec provozuje veřejné tábořiště Stvořidla - stany a ubytování v karavanech. Kontakt správce tábořiště: Tvrdá Zdena 721 579 004 .  Dos

Mikroregion: Světelsko
Mikroregion: Hradiště

Úsobí

Obec Úsobí se nachází 15 km jižně od okresního města Havlíčkův Brod a 17 km severozápadně od krajského města Jihlavy. V současné době patří k Úsobí místní části Chyška a Kosovy, celkem zde žije 700 obyvatel. Je zde možnost koupání.

Mikroregion: Hradiště

Vepříkov

Obec Vepříkov má 278 obyvatel a část Miřátky 85. Obě vesnice leží na silnici mezi města Chotěboř a Habry. První zmínka o obci Vepříkov je z r. 1542 a o Miřátkách z r. 1591. V obou obcích je plynofikace a veřejný vodovod. Ve Vepříkově je prodejna Jednoty a hospoda p. Málka. V Miřátkách je hospoda p. Špitálníka. Ve Vepříkově sídlí obecní úřad a v této budově je také Mateřská škola. V obou obcích jsou víceúčelová hřiště s umělým povrchem.

Mikroregion: Habersko

Veselý Žďár

Veselý Žďár, do 19. stol. Saar Lustig, je středně velkou obcí s 500 obyvateli, kterou najdete cca 6 km severozápadně od Havlíčkova Brodu. Nachází se v typicky členitém terénu Českomoravské vrchoviny ve výšce okolo 00 m n.m. Území obce má převážně zemědělský charakter, rozloha katastru je 870,33 ha. Z historického hlediska je obcí významnou, neboť je již dříve připomínána v historických dobových archiváliích. Na jejím území se v té době nacházely dva dvory. V roce 1841 patří k největším v okolí (74 domů s 593 obyvateli), v roce 1930 má 127 obydl

Mikroregion:
Mikroregion: Hradiště

Věžnice

Nevelká obec Věžnice se 400 obyvateli je rozložena v mírném údolí řeky Šlapanky, od samot u 9ti ha rybníka Kukle po neméně známý „kamenný most“ v blízkosti bývalého mlýna „Lutrián“. Obec Věžnice vynikla spojením tří obcí: Horní, Prostřední a Dolní Věžnice. Proto se také dosud traduje název Trojí Věžnice. Horní a Prostřední Věžnice byla vždy česká s typickou českou urbanistikou. Dolní Věžnice byla německá a tak si dodnes převážně zachovala architektonický německý styl. Nejstarší zmínka o Hor. Věžnici sahá do první pol. 13. stol., do r. 1242, kdy

Mikroregion: Polensko

Vilémov

Založení obce souvisí s feudální kolonizací, patrně již v roce 1119 byl založen benediktýnský klášter s hrazeným městečkem Vilémov. Vilémov leží na okraji Českomoravské vrchoviny v podhůří Železných hor v kraji Vysočina v nadmořské výšce 358 m. Přes obec prochází značené turistické a cykloturistické trasy. Do dějin se městečko zapsalo především díky mírovému ujednání mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem. Ve Vilémově najdete základní a mateřskou školu, tělocvičnu, posilovnu, hřiště na volejbal, fotbalové hřiště

Mikroregion: Podoubraví
Mikroregion: Ledečsko
Mikroregion: Podoubraví
Mikroregion: Světelsko

Vysoká

Obec Vysoká má dnes 200 obyvatel včetně dvou přilehlých osad Nový Svět a Čistá. Nachází se 5,5 km jihovýchodně od Havlíčkova Brodu. První zmínka o obci pochází z roku 1308, kdy se objevil název Hohentann, později Hochtann a v roce 1945 Hochtánov. Obec byla založena pod vrchem Hochtann (586 m n.m.). Obec patřila původně do střítežského panství. Byla vždy v katastru okresu Havlíčkův Brod, byla dlouho místní částí obce Mírovka. V současné době je obec Vysoká samostatnou obcí. Okolí obce je vhodné k turistickým vycházkám, houbaření a lyžování. Vrch

Mikroregion:

Vyberte oblast

Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou

Hledej v okrese

Rozšířené hledání

autobusové spojení
vlakové spojení
možnost kempování
zřícenina
možnost koupání
lyžařský vlek
cyklostezka, cykloturistika
pivnice
restaurace
prodejna potravin
pension
tenis
muzeum
informace
zámek
možnost ubytování
Cestujemepocr.cz na Facebooku Cestujemepocr.cz